Tiimioppiminen

 Viimeisen 6:n viikon ajan olemme työskennelleet taas uudessa tiimissä. Tiimimme nimi oli Kata ja siihen kuuluivat minä, Kaisa ja Miia.

Ensimmäinen tiimimme projekti oli Arabia -kuvausten teko. Tehtävään sisältyi osallistuminen Arabian Suomen kaunein kattaus kilpailuun sekä Arabian astioiden kuvausjärjestelyt.

Lähdimme heti yhdessä suunnittelemaan projektia ja alusta lähtien olimme kuvauksista samoilla linjoilla ja pääsimme hyvin alkuun. Halusimme suorittaa kuvaukset vanhassa ympäristössä. Ensimmäinen tehtävä oli hommata meille vanha ovi pöydäksi sekä tähän sopivat jalat ja tuolit.
Pöydän löysimme Maurin makasiinista Perniöstä sekä myös hyvällä tuurilla löysimme samasta paikasta myös jalat pöydälle sekä laudat, joista päätimme itse rakentaa penkit projektiimme. Penkkien rakentamisessa saimme käyttää siis omia puusepän taitojamme! Se oli hauskaa!

Ensimmäiseksi teimme koekuvauksia koulun pihalla ja testasimme sekä kameraa että miltä astiat näyttävät ulkotilassa. Jokainen vuorollaan sommitteli astioita sekä kuvasi.

Seuraavaksi kävimme tutustumassa kuvauspaikkaan. Mietimme kaikki yhdessä sopivia kuvauspaikkoja ja lopuksi päädyimme Salon vanhaan kaupungintaloon. Tutustuimme ensin sisätiloihin, koska ajatuksena ensin oli tehdä kuvaukset sisätiloissa mutta koska emme löytäneet sopivaa tilaa sisältä, päädyimme yhdessä tekemään kuvaukset ulkona ja sopiva paikka löytyikin vanhan kaupungintalon pihalta.

Itse kuvauspäivä oli aurinkoinen (onneksi!) ja saimme otettua suunnittelemamme kuvat. Astioiden ja rekvisiitan sommittelu sujui nopeasti, koska olimme jo aikaisemmin päättäneet mihin mikäkin kuuluu. Jokainen vuorollaan kuvasi astioita ja käytimme kuvauksissa sekä omaani että Kaisan kameraa. Kaisa uhrautui jopa kiipeämään koulun pakettiauton katolle, että saimme otettua kuvan suoraan pöydän yläpuolelta. Kuvauspäivä sujui mukavasti ja nopeasti ja meillä oli hauskaa kuvauksia tehdessä!

Kuvausten jälkeen muokkasimme yhdessä kuvia, jonka jälkeen lähetimme oman kuvamme Arabian kilpailuun.

Toinen tiimimme projekti oli kuvata RistoMatti Ratian Saaristo -sarjaan kuuluvia mustia lyhtyjä. Projektin suunnittelu alkoi yhteistuumin ja oli ilo taas huomata, että pääsimme todella nopeasti projektissa eteenpäin yhteistuumin.
Ensin tutkimme Ratian maailmaa, jotta saimme paremmin Ratian "tunnelmasta" kiinni. Tämän jälkeen aloimme suunnittelemaan kuvauspaikka ja päädyimme kuvaamaan ulkona saaristossa, joten matkasimme Niksaareen.
Kuvaukset saaressa sujuivat hyvin ja jokainen osallistui taas sekä kuvaussuunnitteluun että kuvaamiseen. Kuvausten jälkeen muokkasimme kuvia ja näytimme ne koko luokalle. Selvä viesti jokaiselle tiimille oli, että tekisimme vielä uudet kuvaukset ja lähtisimme liikkeelle aivan uudella tavalla.
Pikaisen suunnittelun jälkeen päädyimme ottaamaan uudet kuvat kotonani käyttäen rekvisiittana lyhtyjen lisäksi arkkua sekä polttopuita.

Nämäkin kuvaukset sujuivat nopeasti ja hyvin ja jokainen pääsi osallistumaan kuvausjärjestelyihin. Kuvausten jälkeen oli taas vuorossa kuvien valitsemista sekä muokkausta, jonka jälkeen valitsimme ne 2 kuvaa, jotka päätimme näyttää asiakkaalle.

Tiimimme toimi mielestäni sekä molemmissa projekteissa että muutenkin hyvin! Meillä oli kuvauksissa sopivan rentoa sekä hauskaa ja jokainen pystyi tuomaan oman osansa kuvausjärjestelyihin. Pystyimme jokainen luottamaan, että jokainen hoitaa oman tehtävänsä sekä pystyimme toimimaan tiiminä hyvin!

Kaisa oli sovitusti tiimimme johtaja ja toimi tehtävässään mielestäni hienosti! Oli hienoa huomata, että jokainen pystyi ja uskalsi sanoa oman mielipiteensä ja jokaisen mielipide otettiin huomioon. Ja yleensä aina kun joku esitti jonkin idean, toinen jatkoi sitä. Projektien teko oli todellista tiimityötä jokaisen mielipidettä arvostaen ja toista tukien!

Tietokonetta pyrimme jokainen käyttämään vuorollaan sekä myös kameraa. Eräänä päivänä kun Kaisa oli poissa, teimme Miian kanssa yhteistyötä ja pääsimme sinä päivänä sisälle PhotoSopin sekä Illustratorin maailmaan! Vaikka ikävöimme Kaisaa oli hyvä, että saimme Miian kanssa tuon tilaisuuden käytettyä!

Aikataulun kanssa tiimillämme ei ollut ongelmia ja saimme kaikki työmme ajoissa valmiiksi. Uskon, että tähän vaikutti hyvä suunnittelu sekä se, että olimme alusta lähtien projekteissa samoilla linjoilla ja pystyimme sopimaan asioista.
Työskentely tässä tiimissä oli mahtavaa ja hienoa! Ja vaikka meillä oli paljon työtä ja vaativia projekteja, pystyimme hienosti sopimaan asioista ja kuten aikaisemmin mainitsin jokainen uskalsi ja pystyi sanomaan mielipiteensä ja jokaisen mielipide otettiin huomioon.  Ja mikä tärkeintä meillä oli hauskaa projektin kanssa!


______________________________________________________________

Avoimien ovien -päivät 9.-10.10.2013

Avoimien ovien toimeksiannossa meidät jaettiin uusiin tiimeihin ja yhdistettiin 2. sekä 3.luojan visualistien kanssa. Meidän ryhmän muodosti minä sekä Mia-Maija meidän luokasta sekä Oona 2.vuoden visualisteista.

Tiimin työnä oli tehdä juliste, sähköpostikutsu, facebook -banneri sekä sanomalehtimainokset Salon seudun koulutuskuntayhtymän Joulutori -tapahtumaan.

Projektin aloitimme tutkimalla jokainen erikseen Pinterestiä sekä nettiä ideoiden hakemisessa. Melko pian löysimme Pinterestistä kuvan, jota halusimme käyttää julisteemme teemana ja tätä aloimme yhdessä työstämään. Itse pohjatyön tekeminen sujui nopeasti ja oikeastaan osa tästä ajasta kului myös juontojen tekemisessä sekä tavaroiden etsimisessä. Teimme julisteeseen pohjan johon "rakensimme" puiden pätkistä kuusen sekä lisäsimme asetelmaan muutaman puulaatikon, valoja, lahjapaketteja sekä "tähtiä". Asetelman teon jälkeen aloimme ottamaan sommitelmasta kuvia. Jokainen vuorollaan käytti kameraa ja otti kuvia.
Kuvien ottamisen jälkeen toimme ne koneelle ja aloimme työstämään niitä photoshopissa. Työnjakomme sujui yhteisymmärryksessä niin, että Oona työskenteli pääasiassa tietokoneen äärellä, koska hän osasi mielestäni työstää kuvia tiimistämme kaikkein parhaiten ja nopeiten, koska aikataulutuksella oli tässä työssä suuri merkitys. Olimme kuitenkin Mian kanssa koko ajan Oonan tukena neuvomassa ja tuomassa ideoita kuviin / mainosmateriaaleihin. Materiaalien ulkonäön suunnittelu / visualisointi oli vahvaa tiimityötä koko ajan ja jokaisen mielipide otettiin huomioon.
Kuvien muokkauksen jälkeen Oona alkoi työstämään ideoita Illustratorissa ja me Mian kanssa tutkimme Pinterestiä / nettiä lisäideoiden hakemisessa.

Tämäkin työ oli mielestäni tiimityötä mutta toisaalta haastavaa siksi, koska teimme työtä uusien ihmisten kanssa, aikataulu oli tiukka sekä avoimien ovien tuoma erilainen tunnelma teki oman tehtävänsä. Välillä tietokoneen kanssa oli teknisiä ongelmia, joka toi työhön oman haastavuutensa.

Jos yrittää miettiä kuka meidän tiimistä oli johtaja on se aika vaikeaa. Jos joku pitää sanoa, sanoisin, että se oli Oona. Hän oli kuitenkin se, joka mielestäni osasi esim. Photosopin ja Illustratorin kannalta sanoa, mitä kannattaa tehdä mutta toisaalta hän ei tehnyt päätöksiä yksin vaan kaikki saivat sanoa oman mielipiteensä.

Itse mielestäni toin työhön omia ajatuksiani sekä mielipiteitäni ja koin, että työmme sujui hyvin ja ilman suurempia ongelmia. Aikataulutus ja työnjako toimi mielestäni hyvin ja mielestäni muutkin tiimin jäsenet saivat tuoda oman näkemyksensä työhön. Tiimillämme ei tullut töiden suhteen suurta kiirettä vaan saimme työmme ajallaan valmiiksi.

Työn haastavuuteen tosiaan vaikutti suuresti se, että teimme työtä yhtä aikaa Avoimien Ovien -tapahtuman kanssa. Luokassa kävi tietyin väliajoin ryhmiä tutustumassa ja teimme juonto -tehtäviä toimeksiannon ohella. Ensimmäisen päivänä työn alkuun saaminen oli haastavaa mutta kun pääsimme alkuun ja tiesimme, minkälaista ideaa alamme työstämään, sujui työnteko nopeasti. Tähän suuresti vaikutti, että kaikki tiimin jäsenet osallistuivat työntekoon.
__________________________________________________________________

Näyteikkuna sekä Avoimet Ovet -työssä meidät oppilaat jaettiin ryhmiin. Meidän ryhmän muodosti Lilli, Ida ja minä ja ryhmämme nimi on Milli.

Milli- ryhmän työnä oli tehdä näyteikkunatyö Herkku ja Lahja Murenaan sekä Salon seudun ammattiopiston Avoimet Ovet -tapahtumaan juliste ja pinssi -luonnokset.

Näyteikkunaprojektin aloitimme menemällä yhdessä asiakkaan luo kysymään hänen halukkuuttaan osallistua tähän työhön. Herkku ja Lahja Murenan omistaja oli heti halukas osallistumaan!
Jokainen tiimin jäsen kyseli asiakkaalta kysymyksiä ja otti kuvia liikkeestä.
Tämän jälkeen palasimme koululle työstämään suunnitelmia. Päätimme yhdessä, että jokainen työstää yhden suunnitelman ja täten jokainen saisi kokemuksen suunnitelman teosta.
Tähän mennessä tehdyt työt olivat vahvaa tiimityötä. Ideointia koskevat työt teimme yhdessä keskustellen. Ja aina kun jollakin oli hyviä ideoita, toi hän ne koko tiimille esille.

Avoimet Ovet -työssä alkuluonnoksien teko oli myös vahvaa tiimityötä. Työstimme luonnoksia yhdessä ensin Power Pointissa. Jokainen toi ja antoi koko ajan ideoita ja aina kun joku sanoi jonkin idean, alkoi seuraava jatkamaan siitä ja työsti sitä eteenpäin. Luonnoksien jälkeen työ jatkui osaksi "itsenäisenä" työnä mutta samalla toisten mielipidettä kysyen.

Vaikea sanoa kuka ryhmässämme oli varsinainen johtaja. Mielestäni "johtajuus" vaihtui vähän tehtävän mukaan. Itse keskustelin enemmän näyteikkunaprojektissa asiakkaan kanssa mutta esim. juliste -tehtävässä Lilli oli enemmän johtajana. Lilli osasi myös neuvoa meitä akvarellivärityksessä!

Pyrimme kaikki tekemään tehtäviä vuorotellen mm. tietokoneella mutta eniten esim. juliste -tehtävässä tietokoneella oli Lilli ja Ida ja pinssi -tehtävässä tietokonetta pyöritti minä.
Pulmatilanteissa pyrimme kaikki auttamaan toisiamme.

Ryhmäkeskusteluissa olin mielestäni avoin keskustelija ja otin muiden mielipiteitä huomioon. Mielestäni näin toimivat myös kaikki muutkin ryhmässä.

Mielestäni olimme kaikki ryhmässämme positiivia yllättäjiä ja tiimimme toimi hyvin! Olimme todella positiivisesti yllättyneitä tuloksistamme! Olen erittäin tyytyväinen tiimimme työskentelyyn!

Aikataulutus ryhmässämme toimi hyvin, saimme kaikki työmme ajoissa valmiiksi. Itse näyteikkunan teko venyi jakson viimeiselle viikolle asiakkaan aikataulusta johtuen. Aikatauluun vaikutti aika paljon se, että olimme tiimin sisällä heti samoilla linjoilla asioista ja saimme sovittua työnjaon ja tehtävät sekä suunnitelmien ideat nopeasti. Jokainen kantoi omalta osaltaan vastuun, että aikataulu toimi ja päästiin työssä eteenpäin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti